top of page

Dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Niemieckim właścicielom pojazdów elektrycznych oferta THG (kwota emisji gazów cieplarnianych) zapewnia zachętę finansową w przypadku posiadania pojazdu elektrycznego. Radical Zero odbierze ją w Twoim imieniu i co roku automatycznie zwiększy kwotę (*).

* W oparciu o obowiązujące przepisy, wycena THG każdego roku przynosi właścicielom wyższe dochody. filmy dla jeszcze większego zaangażowania

Wprowadź swoje dane osobowe

To jest ust. Kliknij „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie pole tekstowe, aby rozpocząć edycję treści.

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page