top of page

Łatwy rozwój kredytów węglowych.

Zarabiaj na redukcji emisji. Przyspiesz swoje przejście.
Radical Zero opracowuje i sprzedaje kredyty węglowe w Twoim imieniu.

We Believe.

Providing an easy access to carbon credits markets helps individuals and companies to reduce their emissions.

The goal is to establish a trusted network of individuals and organizations committed to net zero.

Boote im Wasser
What we do

Co robimy.

Dla firm i osób prywatnych zmniejszających emisję CO2 Radical Zero opracowuje i sprzedaje kredyty węglowe.


Inwestujemykapitału i zapewnić wiedzę do generowania kredytów węglowych w Twoim imieniu. Osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są zwolnione z długotrwałego, kosztownego obciążenia administracyjnego i technicznego wymaganego w procesie certyfikacji. Po wydaniu kredytów węglowych Radical Zero sprzedaje je również korporacjom. Zarabiasz na przychodach ze sprzedaży. Radical Zero otrzymuje udział w przychodach dopiero po sprzedaży kredytów węglowych. Podczas  _rozwoju uprawnień do emisji CO2 nie są pobierane żadne opłaty.

Dodatkowe przychody z kredytów węglowych stanowią silną zachętę do przyspieszenia przejścia na zerową emisję netto. Kredyty węglowe namacalnie pokazują lokalnym społecznościom i pracownikom, w jaki sposób skutecznie pozytywnie wpływasz na środowisko. Dołącz do walki ze zmianami klimatycznymi. Inni pójdą za twoim przykładem.

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page